AB Schwartzman & Nordström

Idag, den 11 februari 2019 hade Industrigruppen ett inledande möte med Per Schwartzman för att “logga av” honom om allt han vet om företaget inför vår kommande bok om tre historiskt mycket betydande företag i Uddevalla. Det blev ett givande möte som vi räknar med skall följas av flera i takt med utvecklingen av våra forskningsaktiviteter på Tidnings- respektive Landsarkivet. Nedan ett foto på Per och ordförande Janne i samband med mötets avslutande. Fyndigt nog hade Lilibeth bakat en TIGER-kaka till kaffet.