ABF Studieförbund

Vid ABF Studieförbunds upptakt på Bohusläns Museum lördagen den 6 september mellan kl. 10.00 och 15.00, kommer Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska att medverka med en presentation av våra aktiviteter.