top of page

Besök på Lödöse och Älvängen


Måndagen 23 maj besökte delar av ”varvsgruppen” Varvs och Sjöfartshistoriska föreningen i Göta Älvdalen som har sitt säte i Lödöse. Man har ett förnämligt klubblokal samt ett helt rum på Lödöse museum där besökarna kan se hur varven och sjöfarten har bedrivits längst Göta Älvdalen.

Ett stort tack till föreningens medlemmar som ställde upp och visade o berättade om sin förening samt bjöd oss på fika.

Vi gjorde också ett besök på Repslagarmuseet i Älvängen där Börje Johansson berättade och demonstrerade hur man kan göra rep som håller hur mycket som helst. Vi fick också se rep tillverkat av toalett- papper som man kan lyfta minst hundra kg med. Rep eller tross kan man tillverka av massor av material “tågvirke” (material till rep).

Börje samt en kollega visad även hur enkelt man kan få fram rep på repslagarbanan.

Alltså en mycket sakkunnig genomgång av repslageri eller hur man tillverkar hållbara och miljövänliga produkter.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page