top of page

Besök på PreCise AB

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening

Minnesanteckningar från Industrigruppens besök på Precise AB, Lillesjö industriområde, Uddevalla

2019 09 23

Deltagare: Janne Dahl, Tommy Karlén, Ove Skogsberg, Sven Noord, Stefan Brännwik, Lilibeth Gustavsson

Företaget startas 1989 av Roland Karlsson under namnet Svetsteknik AB. Den första lokalen hyr Roland på Kuröds industriområde. När den är urvuxen flyttar han till en lokal på Kasens industriområde. Så småningom blir även den för liten men då råkar en passande lokal på Lillesjö bli till salu och Roland slår till och blir samtidigt fastighetsägare. Byggnaden kändes onödigt stor just då och fastigheten styckas senare upp. Företaget heter sedan 2017 PreCise AB. Huvudverksamheten är nu högautomatiserad skärning, bockning och övrig bearbetning av detaljer i plåt. Svetsning sysslar företaget däremot inte längre med. Ägar-strukturen är oförändrad.

Vi träffar Pär Noord, som jobbar med produktion/affärsutveckling och har varit med i företaget sedan 2010. Med en målinriktad plan och engagerade medarbetare har företaget vänt ett tämligen skakigt och osystematiskt hantverk till en högt automatiserad industri med långt drivet kundfocus. Ledorden i företaget i dag är Cut Steel, Cut Time, Cut Cost och i de orden ligger förklaringen till företagets stora framgångar de senaste åren.

Helt klart är det automation och unika logistiklösningar, som är företagets framgångsfaktorer. Omsättningen har gått från 36 mkr år 2010 till 120 mkr år 2018. Företaget återinvesterar vinstmedel och satte senaste två åren in ca 40 mkr i nya lasermaskiner och en 200 ton tung

kantpress som kan hantera 10,4 m långa arbetsstycken med en presskraft på 1.250 ton.

Att Precise förutom att skära stål även minskar ledtiderna betyder inte att de springer fortare utan att de besparar sin kund tid genom att leverera exakt det kunden behöver vid rätt tidpunkt. Det bygger på kundens medverkan i att bestämma vad dags-/veckobehovet är. På överenskommen tid får PreCise in kundens order, som översätts till en produktionsplan och går in en helautomatisk process. Kundanpassade leveranser går dagligen från företaget. Både PreCise och kund slipper lagerhållning och bägge parter minskar sina omkostnader.

PreCise är därmed lika mycket ett logistikföretag som ett verkstads- företag. Man levererar helt anpassat till kundens behov, och dessutom gärna rakt in i dennes produktion.

Utvecklingen i branschen har gått snabbt de senaste åren. Pris är inget avgörandekonkurrensmedel men det är ledtid och leveranssäkerhet. PreCise producerar bara kundens behov och har ingen framförhållning eller eget lager. En viss överkapacitet i maskinparken krävs för att klara toppar. En vanlig vecka innebär utleverans av ca 100.000 artiklar totalt.

Man förbrukar totalt ca 7000 ton plåt/år

Plåten kommer från SSAB i jättelika, tunga paket. Dessa går in i ett automtiskt lagersystem där lasermaskinerna kan ”beställa” sitt behov, som i sin tur bygger på dagens produktionsplan. Ur plåten skärs sedan de bitar, som ska fram. Skärningen sker med gas, laser eller plasma. Återstoden av plåten – ett skelett – går till återvinning. Bearbetning som t ex bockning sker vid andra stationer innan detaljen packas för vidare befordran till kund. Eventuell efterbehandling går till underentreprenörer. Tunnplåt (1-20 mm) skiljs i tillverkning från grovplåt (21-300 mm). En man sköter på egen hand upp till 3 maskiner.

Arbetsuppgifterna roteras dels för att bredda kompetensen, dels för att säkra produktion vid ev. sjukfrånvaro.

Företaget upplever inga speciella arbetsmiljöproblem. Tack vare väl inkapslade skär- och bockningsmaskiner, industrirobotar etc är ljudnivån relativt låg i lokalerna. Skadefrekvensen är låg men inom skyddsområdet finns alltid förbättringspotential. 25 man (inga kvinnor) arbetar i produktionen och medelåldern ligger mellan 25 och 30 år. Administrationen sysselsätter 4,5 personer.

Största kunden är Volvo Buss, som tar ca 30% av produktionen. Andra stora kunder är JOAB och Engcon. PreCise har fortfarande viss outnyttjad kapacitet och söker fler stora kunder.

Besöket avslutas med en rundvandring i produktionen.

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Σχόλια


bottom of page