top of page

Besök på Proaccess AB

Minnesanteckningar från Industrigruppens besök på Proaccess AB, Kasenabbevägen 9, Uddevalla

2019 04 08

Deltagare: Janne Dahl, Vambola Kallaste, Tommy Karlén, Arne Larsson, Bertil Svanberg, Sven Noord, Stefan Brännwik, Lilibeth Gustavsson (vid pennan)


Proaccess, Quality Solutions of Heightsstartades 2010 av Greger Andersson, Fredrik Nilsson (VD) och Per Rune Andersson. De inser ungefär samtidigt att det finns en växande marknad för arbeten på hög höjd. Nytänket ligger i avancerad repteknik i kombination med hantverkskunskap, dvs du ska både behärska att ta dig upp och ner i rep samtidigt som du utför ett arbete t ex svetsar, målar eller byter något. 2011 omvandlas handelsbolaget till aktiebolag och man flyttar till nuvarande lokaler på gamla varvsområdet. Hyresvärd är Kynningsrud Fastigheter. Lokalen är specialinredd både för visning av säkerhetsutrustning och för utbildning och certifiering i arbeten på hög höjd och/eller trånga utrymmen. Rätt lokal är i sammanhanget en tydlig framgångsfaktor.

I dagsläget har företaget 20-talet anställda, mest timanställda. Omsättningen senaste verksamhetsår är ca 20 mkr. Företaget går med knapp vinst – beroende på behovet att återinvestera varje år.

Största enskilda kund är Borealis i Stenungsund men annan tung industri ökar snabbt. En kommande marknad kan vara betongbroar och vindkraftverksvingar. Företaget ser att ställningar och kranar försvinner alltmer till förmån för arbete i rep. Det är kort etableringstid, enkel förberedelse och snabb ”leverans”. Samtidigt verkar inte branschen vara tillräckligt marknadsförd och möjliga kunder är kanske inte medvetna om dess fördelar.

Säkerhet är A och O! Svensk lagstiftning är luddig och ofullständig och företaget följer därför ett internationellt regelverk kallat SPRAT (= Society of ProfessionalRope Access Technicians). Det har funnits i Sverige i 20 år och har tillsammans med några andra motsvarande regelverk styrt utvecklingen av säkerhet runt arbeten i rep på hög höjd. I Sverige kommer vi inom kort även att få en branchorganisation, där Proaccess som ett av Sveriges ledande höghöjdsföretag är pådrivande. Det seriösa arbetet med säkerhet både internationellt och nationellt är en viktig framgångsfaktor.

Företaget har tre affärsområden. Försäljning av fallskydd och utrustning är ett. Utbildning av andras personal i arbete och säkerhet på tak eller trånga utrymmen är ett annat. Den tredje – och tunga – biten är att utföra arbeten på hög höjd åt framför allt industri- och fastighetsföretag. Det finns mycket jobb på den lokala marknaden men den är så gott som stillastående under perioden december – februari. Det påverkar intäkterna och gör att det är svårt att heltidsanställa duktiga klättrare med bra utbildning och erfarenhet.

Utbildning för anställning hos Proaccess sker i enlighet med SPRAT:s regelverk och är uppdelad i tre stadier. 1:an föregås av en veckas intensiv utbildning på plats i Proaccess lokaler och avslutas med certifiering av oberoende examinator. Du får då utföra enklare arbeten med repteknik. Om du efter det under minst sex månader arbetar minst 500 timmar (effektiv tid enligt loggbok) kan du gå vidare till 2:an. Där får du under ytterligare 1 vecka utbildning i ProAccess lokaler och avslutar även här med certifiering. Nu får du utföra arbeten som är lite mer avancerade på hög höjd och även ta visst arbetsplatsansvar. 3:an, som är högsta nivå, är ytterligare påbyggnad i säkerhet och ansvar. På Proaccess finns sex personer med 3:ans kompetens. Omcertifiering av klättrare på alla nivåer sker vart tredje år.

Huvudansvarig på en arbetsplats är alltid en 3:a. Ingaarbeten får påbörjas utan dennes godkännande. Klättraren är fast i två semistatiska rep, som båda tål 2,2 ton, och bär sele med specialutrustning. Under själva arbetet sitter man på en bräda för att avlasta kroppen. Alla verktyg och redskap är säkrade men området runt själva arbetsplatsen spärras ändå av. Största faran är vassa kanter och skav. Proaccess har hittills inte drabbats av några svåra arbetsplatsolyckor men incidenter har förekommit – mest föremål som tappats eller att personer utifrån passerat avspärrningar. Ytterligare en framgångsfaktor är hur man lyckas lägga upp och genomföra projekt utan att ge avkall på de stränga säkerhetskraven.

Besöket på Proaccess avslutas med ett besök i den rymliga lokalen där vi får se (dock inte pröva!) diverse linor och selar avsedda för en mängd olika situationer. Där finns förutom ställningar, trappor, telfrar och sluttande tak också ett slutet utrymme, som kan rökfyllas, samt en jättestor tank. Lokalen lär vara unik i Sverige.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Kommentare


bottom of page