top of page

Elsebergs Tegelbruk

Lars-Göran Larsson i vår föreningen skickade en karta som han har hittat i någon gömma. Överskriften på kartan lyder: Charta öfwer TEGELBRUKET wid Uddevalla Stad uti Bäfe socn och Lahne Härad upprättad år 1754 af Georg Embring.

Lars-Göran påstår att det är en karta över Elsebergs Tegelbruk och de två röda byggnader nr: 6 och 7 är tillverkningslokaler. Mycket intressant dokument, kanske lite svårt att läsa skriften. Tack för kartan.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page