Företagsnamn och kommunala verk från förr

Av föreningsmedlemmen Åke Johansson har vi (jag) fått låna en del gamla dokument samt kuvert med företagsnamn samt kommunala verk. Det är mycket bra för Uddevalla förr gruppen att upptäcka företag som vi inte har hört talas om. Det dyker upp nytt hela tiden, detta tack vare uppmärksammade personer, Som till exempel förra veckan när Åke frågade om vi var intresserade av en del företagsnamn och loggar för att använda i vårt sökande om Uddevalla företag.

Och varför inte börja med två kommunala verk omkring år 1920. det gäller vatten och kraft.

Vi visar två olika räkningar som är ställda till smedmästare Otto Hellman på Lagerbergsgatan 1