GULA FLÄCKEN

Ögonsjukdom

Mina blogg – inlägg har varit sällsynta sedan 30 juni i år. Varför, kan man ju fråga sig. Jag har haft problem med synen beroende på att båda ögonen har drabbats av gula fläcken.

En sjukdom som kan utvecklas i två varianter torrt och fuktigt. Enligt ögonläkare går det inte att åtgärda den torra varianten, men den fuktiga kan man stoppa och ev. förbättra synen på ögat. Mitt högra öga har den torra typen och vänstra den fuktiga.

Efter att ha rivit ner barriärerna inom ögonsjukvården (med hjälp av mina döttrar samt frun samt en privat ögonklinik i Göteborg) har jag fått behandling av vänstra ögat på ögonkliniken i Uddevalla. Där har jag fått fem injektioner i vänstra ögat med 4 veckors mellanrum mellan varje ”spruta”.