top of page

Huset på Kungsgatan 30 i Uddevalla står inte tom

I flertal tidnings artiklar i Bohusläningen om Kungsgatan 30 gällande före detta LOTCENS lokaler får man uppfattning om att lokalerna står tomma. Men givetvis är det inte så. På 3:e våningen hyr Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening utrymmen sedan år 2009. Föreningen är mycket aktiv i forskning om industrier/företag och affärsverksamhet som har förekommit i centrala Uddevalla genom tiderna. I föreningen har vi olika arbetsgrupper. Dessa är: Varvsgruppen, Industri- gruppen, Uddevalla Förr gruppen samt helt nybildat Filmgrupp. Därutöver finns också Bokgrupp som sätts ihop av medlemmar beroende på vilka företag som skall beskrivas i bokform. Vissa veckor är det träffar på våning 3, 3-4 gånger i veckan. Vi har också föreningens stora varvs bildarkiv med ca. 90- tusen motiv i våra ägor. Så det som brukar stå i tidningen att huset står tomt stämmer verkligen inte. Utöver vår förening finns också Bohuslän/Dals Idrottshistoriska förening i gula gårdshuset med mötesrum och arkiv.

På övre bilden ser du “gubbgänget” som gjorde boken “Uddevallavarvet 1946-1986”. Flera av intervjuerna med varvsanställda gjorde vi på Lotcen. Bilden är från 23 oktober 2006. Föreningen bildades på vårvintern 2009 och vi har hyrt lokal där sedan april 2009.

Övre bilden, delar av Varvs och Filmgrupper planerar kommande arbeten. På nästa bild håller delar av bokgruppen på med korrekturarbetet och det gäller boken Möket, Stickan och Tiger, som skall vara klar i början av december i år (2020).

Övre bilden, deltagare i Uddevalla Förr gruppen som träffas sista onsdagen i varje månad för genomgång av “läxorna” som man har blivit tilldelat. Undre bilden visar styrelsen i arbete. Styrelsen träffas ett 10 tal gånger under året, de flesta möten på Kungsgatan 30.

Bosse Larsson, vice ordförande i vår förening var med i den första bokgruppen och var med att bilda föreningen. Här håller han ett vakande öga på att rätta beslut fattas i styrelsen.

Övre och nedre bilden visar några av föreningens arkivskåp som rymmer bilder i mappar, kuvert och pärmar.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page