top of page

Industrihistorik

Nedan följer i punktform och i kronologisk ordning infrastrukturutvecklingen i Uddevalla, aktuella tekniska landvinningar, samt grundandet av större industrier fram till ca 1950

1823 – Den skotske affärsmannen William Thorburn d.ä. och hans hustru Jessy Macfie bosätter sig i Uddevalla.

1840-talet – Regelbunden ångbåtstrafik på kusten sommartid startar.

1840 – Bäveån muddras upp med början detta år med statsanslag. Fartyg kan nu komma ända upp dit Västerbron nu finns.

1850-talets början – Vattenförsörjning till en central del av staden (där man själv fick hämta sitt vatten) tex från Sörkällan och senare från Mariebergskällorna, anordnas.

1830-talet – Havreexporten till England startas. Hamnen på Kasenabben byggs.

1855 – Myntenheten Riksdalern indelas i 100 öre (inte längre skillingar och runstycken).

1855 – Telegrafstationen invigs.

1855 – Uddevallas första brevlåda vid Södra Hamngatan 15 uppsättes.

1856 – Det industriella genombrottet i Uddevalla då Kampenhofs bomullsspinneri byggs.

1858 – Gasverket byggs.

1859 – Gatubelysning med 104st lyktor med gas från det nya gasverket.

1859 – Stor eldsvåda som ödelägger fem kvarter omkring Drottninggatan 26 april, både norr och söder om älven. femkvartersbranden 1859 (Kvarteren Thorild, Koch, Hegardt, Bagge norr om Bäveån, och kvarteret Dagson söder därom).

1860 – Stor eldsvåda i de båda kvarteren väster om Torget 10-11 maj, Åberg ochBanken. Även Rådhuset höll på att stryka med, men räddades.

1860 (ca) – Tegelbruket på Kasenabben byggs.

1867 – Uddevalla-Wänersborg-Herrljunga Järnväg UWHJ (Herrljungabanan) klar

1868- Uddevalla Snickerifabrik grundas.

1873 – Kronan ersätter den gamla Riksdalern. 1 Kr = 100 öre.

1873 – Uddevalla Tändsticksfabrik grundas.

1873 – De Thorburnska havremagasinen på Badö byggs.

1876 – Rederiet Ångbåts AB Bohuslänska Kusten grundas.

1878 – J. N. Sannes Rederier grundas

1879 – Uddevalla Gjuteri och Mekaniska Verkstad grundas.

1883 – Järnbron byggs.

1883 – Telefonen kom och hade inledningsvis 27 abonnenter.

1889 – Tunnfabriken byggs.

1890 – Det lokala telefonnätet fick anknytning till rikstelefonnätet.

1888 – Metersystemet införs. Innan dess var det alnar, fot och tum som användes.

1890-talet – Elektriciteten fick allt större användning.

1894 – Det nya ångmudderverket färdigt, muddring ute vid Sunningen startar.

1894 – Skansgrundet vid Skansberget började fyllas igen med hjälp av den s.k. elevatorn.

1895 – Uddevalla-Lelångenbanan (ULB) invigs.

1897 – Herrljungabanan byggs om till normalspårvidd.

1899 – Oljeslageriet på Badö byggs.

1903 – Konfektionsfabriken Schwartzman & Nordström grundas.

1903 – Bohusbanans norra sträckning (till Strömstad) klar och den nya stationen byggs.

1907 – Bohusbanans södra sträckning (till Göteborg) klar.

1907 – Herrljungabanans sträckning ändrades till att gå via Centralstationen.

1908 – Den nya vägen mot Göteborg via Hästepallarna invigs.

1908 – Aneviken vid Lövåsberget började fyllas igen med hjälp av elevatorn.

1913 – Regementsetableringen.

1913 – Västra Sveriges andelssvinslakteri byggs.

1920-talets mitt – Busstrafik börjar komma igång.

1926 – Uddevalla rundradiostation startas på Brattska Ängen. Stationen i drift tills 1948.

1938 – Det nya slakteriet VSS byggs.

1939 – Arbetet med utfyllnaden av Aneviken slutfört (tog alltså ca 30 år).

1939 – Junohus byggs.

1939 – Västerbron byggs, liksom järnvägsspår ut till Junohus.

1939 – Göteborgsvägen anläggs.

1946 – Uddevallavarvet grundas.

1946 – Svinesundsbron klar.

1949 – Herrljungabanan elektrifieras.

33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page