Intervju om UVIhf och vår verksamhet

Torsdag 9 april på eftermiddagen var nyhetsreportern Keneth Eriksson från Bohusläningen hos oss och intervjuade Janne Dahl. Stefan Brännwik och bloggaren om föreningen bok som är under arbete och beräknas vara klar på slutet av november i år. Mycket beror givetvis på hur länge Corona spöket gastkramar samhället. Han fick också reda på vad Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening sysslar med och vårt läge när det gäller lokalen. Som man ser på bilden höll personerna minst det rekommende- rade avståndet på 2 meter.