top of page

Lundqvist & Söner Muddrings AB

Industrigruppen har idag (tisdagen den 4 mars) gjort en intervju med Gösta Löfqvist, närmaste man till ägaren av rubr. företag, Sven-Erik Andersson. Lundqvist & Söner var på sin tid Europas ledande företag i sin bransch. Intervjun ägde rum i Cerapid Seramekos lokaler på Björbäck. Det hela kommer i vanlig ordning att resultera i en företagsbeskrivning, och publiceras på hemsidan. Herrarna på bilden, och medlemmar i Industrigruppen, är från vänster: Janne Dahl, Arne Larsson och Ove Johansson. Längst till höger, Gösta Löfqvist själv.

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page