Nästa inlägg betr. samarbetet mellan Uddevallavarvet och Andersson & Callenberg

Nybyggnations- resp. reparationsverksamhet

Även om nybyggnation var den dominerande verksamheten för A/C på varvet, var även reparationsverksamheten ofta mycket omfattande, och det var ständigt båtar i dockan på Sörvik och massor av jobb under åren.

Som regel var dock ritningsdokumentationen mycket bristfällig, vilket ofta gjorde eljobbet mycket komplicerat.

Jobb på reparenter var inte eftertraktat av elektrikerna, då betalningen dessutom oftast var betydligt sämre än på nybyggena.

Arbetsmiljö

Arbetarskydd och säkerhetstänkande var de första åren på varvet mycket primitivt.

Hjälm och skyddsskor existerade knappast i början, och var heller inte obligatoriskt. Hjälm började inte allmänt bäras förrän i mitten av 1950-talet, men var fortfarande in