top of page

Personalbrist på varvet


I personaltidningen Varvet och Vi nr: 3 / 1970 på sidan 14 fanns en annons till de anställda på varvet, där man vädjade om hjälp att ”ragga” intresserade att söka jobb på Uddevallavarvet. Det var främst svetsare och plåtslagare som saknades.

Antalet anställda på varvet var år 1968 2627, år 1969 var man 2493 och år 1970 fanns det 2516 anställda på varvet.

Det betyder att nästan lika många som nyanställdes hade slutat. Man undrar om personalavdelningen gjorde någon undersökning varför så många lämnade varvet.

Under år 1968 nyanställdes 198 personer av dessa var 128 metallare samt 70 tjänstemän. År 1969 nyanställdes 321 personer och av dessa var 251 metallare samt 70 tjänstemän. 1970 anställdes 435 personer, av dessa var 350 metallare och 85 tjänstemän.

Troligen var det den bistra arbetsmiljön som var den främsta orsaken att så många slutade. Givetvis spelade även lönesystemet med ackordslön in.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Commentaires


bottom of page