top of page

Rivning av byggnader på Kasen (UV) februari 1990

Under vintern åren 1989-90 ”raserades” centralförrådet och Gamla maskinverkstaden på Kasen (Uddevallavarvet) för att ge plats för nyaföretaga på det forna varvsområdet.

Båda byggnaderna uppfördes under åren 1948-1949 och var stabila hus av betong och tegel. Det stora problemet med dessa två byggen var att pålningen var misslyckad. Byggledningen trodde att man hade pålat ner till berggrunden men i stället hade man träffat på ett stort snäckskals- lager vilket innebar att nar byggen var klara och man började plocka in allt som skulle vara i husen, började husen att sjunka. Under varvets 40 åriga tillvaro sjönk båda byggnaderna mot jordens centrum med nästan 1,5 meter.

Detta innebar att vid högvatten blev källare i centralförrådet med stål- förråd och färgförråd nästan vattenfyllda. Och botten- våningen i Gamla Maskinverkstaden med Driftverkstad och Verktygsförråd hade ofta upp till en halvmeter vatten på golven innan man hann få upp fördämningar vid dörrarna.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page