top of page

Rybergs på Bastionsgatan


Vad är på gång med Rybergs fastighet på Bastionsgatan 34 i Uddevalla.Norra väggen har rivits. Är ombyggnad på gång eller skall fastigheten rivas?

Historien om Rybergs i Uddevalla som startade på Södergatan 38 av Karl-Adolf och Hans Ryberg år 1895. Firman flyttade till Bastionsgatan 34 år 1985 och därifrån till Lillesjö industriområde år 1995, finns på vår hemsida under industrier och kommer även i vår nya bok om Uddevallas Industrier 1725-1950. Boken har premiär 5 december på Bohusläns museum. Föreningens hemsida har adress: uddevallaindustrihistoriska.se

Bifogar ytterligare fyra bilder som är tagna 6 maj 1992. På översta bilden finns samtliga som jobbade 6 maj 1992. På nästa bild fins Magnus Olsson och Nils-Göran Andersson. där under kollar Bengt Olsson rökningen av korvar och på understa bilden finns Rolf Ryberg som kollar om korvarna är rätt upphängda.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page