top of page

Samarbetet UV – A&C – Sista inlägget

Denna serie inlägg är, som ni säkert förstått, skrivet ur Anderssons & Callenbergs synvinkel. Innehållet är f.ö. citerat direkt ur boken “Andersson & Callenberg – En företagsepok i Uddevalla“.

Boken om detta stora elinstallationsföretag finns än ett tag att köpa på Bohusläns Museum.

En händelse på Uddevallavarvets Elritkontor

Rolf Beckeman var chef på varvets elritkontor och, som ofta på den tiden, med stor pondus gentemot sin underställda personal. Beckeman var bl.a. noga med att försöka hålla ner personalens kostnader, även vad beträffar småsaker som pennor och övrig skrivmateriel.

Vid en ritningsgenomgång där Beckeman och konstruktören Roy Lindahl deltog, visade Roy stolt upp sin gamla slitna stiftpenna och berättade att den hade han minsann haft ända sen han började på varvet. Beckeman var dock inte imponerad utan replikerade: Jaha, och det är väl samma ”bly” också…

A/C:s ”byssjor” på Uddevallavarvet (på Kasen)

Inledningsvis hade A/C två mindre så kallade byssjor (arbetsbodar eller baracker) på varvet, varav en för personalen och en för elmaterielen.

Personal-byssjan hade en matsal, men inga ordentliga omklädningsutrymmen med klädskåp, och inte heller WC och dusch. Huruvida det överhuvudtaget fanns vatten indraget samt tvättmöjligheter är oklart.

I slutet av 1950-talet fick man en ny personal-byssja. Den hade rinnande vatten med tvättmöjligheter, men fortfarande inte vare sig WC eller dusch. Det fanns dock ett riktigt omklädningsutrymme med låsbara klädskåp, samt en matsal med enklare matlagningsutrustning, kylskåp och diskbänk. Vidare fanns i ena änden av byssjan ett förmanskontor, som för övrigt hade separat ingång utifrån.

I slutet av 1960-talet fick man en tredje (och sista) byssja. Den byggdes i moduler som sattes ihop. Den var fullt modernt utrustad.

Alla tre personal-byssjorna som beskrivits ovan har varit placerade på samma plats på Uddevallavarvet.

I samband med att Uddevallavarvet lades ner år 1986, flyttades byssjan till Junogatan, där vi hyrde marken den ställdes upp på av Mattssonföretagen. Byssjan användes för firmans samtliga installationselektriker, både land- och marinelektriker. I byssjan inrättades dessutom en mindre reparationsverkstad, och elektrikerfack-klubben fick även ett kontor där.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page