top of page

Sillfiske och trankokerier

  1. Sillfisket var en oerhört omfattande verksamhet i Sverige och i synnerhet i Bohuslän, under andra hälften av 1700-talet, samt en period under senare delen av 1800-talet.

  2. Trankokerierna i Sverige var år 1787 inte mindre än 429 stycken.

  3. Hur många som fanns under 1790-talets kulmen är osäkert, men sannolikt tillkom många under denna period.

  4. Trankokerierna kunde vara mindre eller större, alltifrån två till tjugotvå kittlar.

  5. Sillen fångades framför allt under höst och vinter.

  6. Man beräknar att 50.000 personer tog sig till kusten för att arbeta med sillhanteringen, och som mest producerades 500.000 tunnor sill på ett år.

  7. Exporten av silltran var som mest 60.000 fat per år (1796).

Det finns nu en beskrivning över Westkustens Olje- & Guanofabrik i Källviken och Oxevik på Hemsidan (Industrier för 1914).

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page