top of page

Strejkerna på Uddevallavarvet

Ännu ett projekt har startats inom ramen för föreningens verksamhet; En grupp på ca åtta personer har således bildats för att forska kring de strejker som förekom på Uddevallavarvet, framför allt den s.k. Varvsstrejken 1980.

Källor är tex Metallklubbens mötesprotokoll, dokument på Landsarkivet samt olika tidningsartiklar.

Gruppen höll sitt första möte den 17 november 2014, och sedan ett den 17 december. Man planerar att även fortsättningsvis genomföra en arbetssession per månad.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page