Svenskholmen i Uddevalla, sommaren 2016


År 1994 hade Svenskholmarna i Skeppsviken i Uddevalla fortfarande kvar oljehamnen. I Skeppsviken fanns 16-17 stora oljecisterner. Efter hand minskade verksamheten betydligt, samtliga cisterner revs och flertal av dessa byggdes upp på andra ställen.

Området sanerades, fylldes igen jättemycket, gräs såddes för att bli ett av Uddevallas fritidsområden.

De forna kajerna för lossning av olja frekventeras numera mycket av fritidsfiskare. Flera år i rad har makrillen invadera Byfjorden och så även i år. Storleken kan man inte klaga på, de flesta är 25-30 cm på längden.