top of page

Svenskholmen i Uddevalla, sommaren 2016


År 1994 hade Svenskholmarna i Skeppsviken i Uddevalla fortfarande kvar oljehamnen. I Skeppsviken fanns 16-17 stora oljecisterner. Efter hand minskade verksamheten betydligt, samtliga cisterner revs och flertal av dessa byggdes upp på andra ställen.

Området sanerades, fylldes igen jättemycket, gräs såddes för att bli ett av Uddevallas fritidsområden.

De forna kajerna för lossning av olja frekventeras numera mycket av fritidsfiskare. Flera år i rad har makrillen invadera Byfjorden och så även i år. Storleken kan man inte klaga på, de flesta är 25-30 cm på längden.

När sillen gick till för flera hundra år sedan fanns i Uddevalla mängder med trankokerier. Hela staden stank av tran (sillolja).11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page