top of page

Sveriges valutareformer

Valutasystemem i någorlunda moderna tider (från år 1776 och framåt), det där ni vet med riksdaler, skillingar, runstycken, kronor och ören, får väl anses utgöra en del av infrastrukturen sedan Sverige började industrialiseras.

Om detta finns redan skrivet just under rubriken “Infrastruktur” på hemsidan, men återges även här:


Myntreformen 1776

Riksdalern blev vårt nya huvudmynt.

1 riksdaler = 48 skillingar, 1 skilling = 12 runstycken.

(Uttrycket för den amerikanska valutan Dollar kommer från vårt svenska Daler).


Myntreformen 1855

Nu kom Riksdaler riksmynt som indelades i 100 öre, och därmed hade decimalsystemet införts i vårt myntsystem.

Fanns även Riksdaler specie, som var lika med 4 Riksdaler riksmynt.

Användes för att beteckna den präglade silver-riksdalern (klingande mynt).


Myntreformen 1873

År 1873 ingicks en myntunion mellan Sverige och Danmark, senare även med Norge.

Kronan blev i alla länderna huvudenheten.

Riksdalern från 1855 användes alltså bara i 18 år.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

留言


bottom of page