Tåg och bilfärjan DROTTNINGEN levererades av Uddevallavarvet 25 april 1968


Fartyget var försett med både akter och förroder samt KaMeWa styrpropeller i fören. Maskineriet bestod av fyra Pilstickmotorer parvis kopplade över växlar till två propellrar.