top of page

Träff med två f.d. kommunalråd

Måndagen den 12 maj hade Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska bjudit in förra kommunalråden Lennart Johansson och Lennart Björk till en träff på Lotcen.

Tanken med detta var att få möjlighet att “logga av” dessa herrar deras syn på händelseförloppet kring nedläggningen av Uddevallavarvet, regeringens och övriga berörda myndigheters agerande, vilken påverkan det s.k. Uddevallapaketet hade för stadens utveckling, samt något om den roll de själva spelade.

Herrarna berättade, som vi kunde bedöma, öppenhjärtligt om alla “turer” kring detta, och gav därmed en fin inblick i allt som hände under den aktuella perioden, dvs från hösten 1984 och några år framöver.

Vi tackar förstås båda “Lennartarna” för deras insats.

Vi räknar inom kort med att publicera ett referat från träffen på vår hemsida.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Commenti


bottom of page