top of page

Uddevalla Lucia besöker Lotcen


Det är en tradition att lucian besöker ”Sälskaparna” och får ett bidrag till potten som U-a lucia delar ut. I år går bidraget till Kvinnojouren Kaprifolen.

Varför detta inlägg på Industribloggen kan man undra? Jo, det är i samma hus där Varvs och Industrihistoriska föreningen har sin lokal och i prisskåpet bakom luciagruppen är priser som Uddevallavarvets Idrottsklubb kämpat ihop under varvets 40 åriga tillvaro

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page