top of page

Uddevallavarvet och El AB Andersson & Callenberg

Vi kommer här att göra en serie på ca fem blogginlägg som handlar om samarbetet mellan Uddevallavarvet och elinstallationsfirman El AB Andersson & Callenberg. Texten är hämtad ur boken “Andersson & Callenberg – En företagsepok i Uddevalla“, och här är det första inlägget:

Elektriska installationer

Från varvets bildande och fram tills våren 1953 utförde Uddevallavarvets egen elavdelning de elektriska installationerna på fartygen.

I maj månad det året fick dock Andersson & Callenberg kontrakt på att utföra installationer-na på Uddevallavarvets samtliga fartygsnybyggen. Dessutom ingick att A/C fick bygga och leverera alla elektromekaniska produkter till fartygen, dvs instrumenttavlor, manöverpulpe-ter, manöver- och automatiskskåp, startutrustningar och liknande.

Konstruktionsarbete

Uddevallavarvets elavdelning gjorde i princip allt konstruktionsarbete, både för installatio-nerna ombord och för de elektromekaniska produkterna. Vissa detaljkonstruktioner gjordes dock av A/C:s ritkontor, till exempel mekaniska ritningar som infästning av samlingsskenor och maximalbrytare, håltagning etc. Man tog även fram standardritningar på olika typer av tavelfack och sektioner.

Kommersiella villkor

Avtalet tecknades mellan varvets tekniska ledning, i första hand ekonomidirektör och inköpschef, och Andersson & Callenbergs ledning, dvs Hugo Callenberg och Olle Andersson.

Avtalet baserades på löpande räkning med ett visst procentuellt påslag på A/C:s materiel- resp. lönekostnader. Avtalet gällde generellt och var alltså inte relaterat till enskilda fartygsbyggen.

Tryggve Persson var sedan den som sammanställde alla kostnader avseende nedlagd arbetstid för elektrikerna inkl. aktuella overheadkostnader. Materielkostnaderna redovisades via de följesedlar som skrevs ut av lagret på resp. projekt, och Tryggve hade förvisso också kopior på all den dokumentationen.

Påslagen var definitivt inte stora men gav dock företaget en mycket stabil grund att vila på.

När det gäller installationsarbetena på övriga svenska varv så var de dock generellt baserade på fast pris, dvs de offererades, vilket handlades av Lennart Roos.

Varvets kostnadskontroll

Samtliga A/C:s fakturor tillställdes Uddevallavarvets elritkontor som hade en man avdelad med uppgift att kontrollera dem.

Först med den uppgiften var Kalle Jönsson, sedan Sven-Erik Pettersson (som senare själv blev anställd i A/C), och därefter Claes-Göran Sundberg.

Till exempel kunde detta innebära att man kontrollerade åtgången av (i första hand) grövre kabel och liknande dyrare materiel.

Fortsättning följer

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page