Styrelse

Från styrelsesammanträdet på Strandlyckås Väg den 3 juni 2019:

Lilibeth Gustavsson, Arne Larsson, Bo Larsson, Erik Lindh, Janne Dahl, Stefan Brännwik och Lars-Göran Larsson.

Bilden togs av den inte helt okände fotografen Vambola Kallaste.

Ordförande: Janne Dahl

Bakgrund: Janne har ett yrkesmässigt förflutet på varvet under ett tiotal år, och därefter inom Mattssonkoncernen.
Han har vidare en gedigen erfarenhet av föreningsarbete.
E-post:

Sekreterare: Lilibeth Gustavsson

Bakgrund: Har bl.a. sysslat med fastighetsförvaltning inom Uddevalla kommun.

E-post:

Ledamot: Stefan Brännwik

Bakgrund: Har bl.a. varit konstruktionschef i elföretaget Callenberg Engineering AB

Ledare för Industrigruppen samt för Webb-gruppen

E-post:

Kassör samt ledare för Filmgruppen: Erik Lindh

Bakgrund: Arbetat som revisor, såväl som anställd som i egna företag.

Har vidare varit v.d. i Föreningsalliansen i Uddevalla AB,

Även en bakgrund inom föreningslivet i övrigt.

E-post:

Ersättare: Lars-Göran Larsson

Lars-Göran har släktforskning som sitt specialområde.

Kommer väl till pass, inte minst i vår industriforskning

och i våra industrihistoriska böcker.

E-post:

Valberedare och

Adjungerad till styrelsesammanträdena:

Vambola Kallaste

Bakgrund: Nästan 30 år på varvet, därefter föreningsadministratör.

Vambola ansvarar för mycket av föreningens operativa arbete, inklusive projektledning.

Han är dessutom föreningens initiativtagare, och dess huvudsakliga ansikte utåt.

Ledare för Varvsgruppen

E-post:

Vice ordförande och Ledamot : Bo Larsson

E-post:

Ersättare : Sven Nord

E-post: 

Revisorer: Bertil Svanberg och Bo Ljungkvist

Valberedning: Vambola Kallaste och Lennart Roos

Copyright © Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening, Kungsgatan 30, 45130 Uddevalla. All Rights Reserved