top of page

Välkommen till Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Antal besök på Webbplatsen

Logo
Logo

En film om föreningen och dess arbete.

Star

2024-01-04

Ny version

Vi finns även på Facebook >

FB
Du är välkommen att gå med i vår förening, information hittar du här >
Böcker
Böcker och Film till försäljning
Klicka här för mer info
Skalbankarna
Aktuellt just nu
Klick

Studiebesök på supplyfartyget Brage Viking 20 dec. 2023

Gruppen guidades runt i båten av fartygs- respektive maskinchefen.

Brage Viking byggdes 2012 och har legat i Uddevalla under en tid för att förnya en stor del av den tekniska utrustningen på bryggan samt maskinövervakningssystemet.

 

Allt ska vara klart då fartyget avgår den 7 januari 2024 för olika offshore-uppdrag.

Fartyget är ett isklassat s.k. AHTS-fartyg. Det används i första hand som en s.k. Rig Mover,

närmare bestämt för att förflytta stora borriggar mellan olika platser i Nordsjön.

Det handlar alltså främst om ankarhantering och bogsering.

Fartyget har vidare tung utrustning för Fire-Fighting med två mycket kraftfulla

sjövattenpumpar för brandbekämpning.

Fartyget har också god isbrytningsförmåga och kan också riggas för oljeupptagning (Oil Rec.)

Besättningen utgörs av 16 man.

Fartyget är utrustat med ett s.k. DP-system vilket med hjälp av fartygets framdrivningssystem

samt thrustrar och roder automatiskt kan hålla fartyget i exakt samma position.

Fartyget har 4 st huvudmotorer med totalt 19 000 hkr samt två axellinor med ställbara propellrar.

Varje axel drivs parvis av en större, 8-cylindrig motor och en mindre, 6-cylindrig dito.

Dragförmågan (s.k. bollard pull) är 250 ton.

Fartyget har fyra sido-thrustrar varav två s.k. tunnel-thrustrar i fören och två till i aktern.

Dessutom en nedsänkbar s.k. azimuth-truster som kan roteras 360 grader, vilket ytterligare ökar manöverförmågan. Varje thruster har en effekt av 830 kW, totalt 4 150 kW (5 650 hkr).

Inte att leka med…

Nytt dokument om vatten och avlopp
Västvatten tog över hanteringen av vatten och avlopp i Uddevalla för några år sedan och Industrigruppen har tagit fram ett dokument om detta.
Dokumentet finns tillgängligt under huvudmenyn Företag från 2001
Uddevalla Kommuns Kulturpris 2021
Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening fick som bekant Uddevalla kommuns Kulturpris
för år 2021 vid en ceremoni utanför vår lokal på Kungsgatan 30 den 21 maj 2022.
Detta efter att det hela skjutits upp ett par gånger på grund av pandemin.
Ordförande Janne Dahl var förstås den som tog emot priset.

Styrelsemöte i Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening.

Nästa styrelsemöte hålls den 27 Augusti kl 12.00

Mötet hålls hos sekreteraren Lilibeth Gustavsson

Medlemsmöte

Har hållits Måndagen den 4 december 2023 kl. 18.00
Mötet hölls på Kungsgatan 30.

 

Årsmöte

Har hållits Måndagen den 25 mars 2024 kl 18.00

Mötet hölls på Kungsgatan 30

Arbetsgrupper

  
Uddevalla Filmförening har nu avvecklats, men verksamheten har från och med hösten 2020
istället fortsatt inom vår förening som en separat arbetsgrupp kallad Filmgruppen.
Den f.d. Filmföreningens medlemmar har därmed istället blivit medlemmar i vår.

 

Filmgruppen inom Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska har nu gjort klar sin högintressanta

videofilm om Skalbankarnas historia i Uddevalla, ”Skalbankarnas hemligheter”.

Mer information finns under menyvalet "Om föreningen-Filmgruppen".

På Filmgruppens sida har vi lagt upp ett bildspel med några av Uddevalla Filmförenings

videofilmer som kan ses direkt från sidan.             

YT

Direktlänk till Filmgruppens sida >

Uddevalla filmförening finns på Youtube

Nyheter
Varvsgruppen har bytt namn till
Arkivgruppen

Vår gamla blogg upphörde när vi gick över till Facebook år 2020

Vi har lyckats spara den och finns tillgänglig att läsas här.
Den finns under Huvudmenyn Arkiv >
Blogg

 

Våra senaste bok är:

Sjukvård i Uddevalla från Karl XII till NU i 2 delar

 
Mer information hittar du här >                   
Där presenterar vi även samtliga böcker som föreningen har givit ut
Presentation av företag i Uddevalla
En av föreningens huvudsakliga uppgifter är att dokumentera Uddevallavarvet och dess historia.
Dokumentationen finns här  >                      
Bilder från varvet finns här >         
Samtliga övriga företag som föreningen har dokumenterat finns här >         
Bläddra bland några av de företag som har haft eller har stor betydelse för Uddevalla
bottom of page