Projekt

Bokprojektet ”Möket, Stickan och Tiger” har som bekant just avslutats.

Den nästan 400-sidiga boken lanserades i handeln den 10 december 2020 

och redan till jul var den i princip slutsåld.

För att möta efterfrågan beställdes ytterligare 50 ex av boken,

så att fler fick chansen att komma över ett ex.  Även dessa 50 extrabeställda exemplaren av boken gick snabbt åt, och då stod vi helt utan böcker att sälja. Dock har vi nu tryckt upp ytterligare en liten upplaga

av 30 ex, så fortfarande finns alltså chansen att komma över denna uppskattade bok.

Ring eller mejla Janne Dahl eller Vambola Kallaste.


En närmast formidabel succé tycker vi…

Pågående projekt

Dokumentering i text och bilder av alla affärs- och andra företag som finns och funnits på varje adress längs Kungsgatan och N:a Drottninggatan, stadens kommersiella centrum sedan 200 år. Vi går här ca 100 år tillbaka i tiden.

Arbetet är i full gång, och det kommer att bli en bok på ca 250 sidor

som kommer ut i december i år. Säkert av stort intresse för mången uddevallabo.

Kommande projekt

1. En historisk dokumentering, sannolikt också den i bokform, av  bemärkta och framgångsrika kvinnliga företagare i Uddevalla. 

Ett projektuppstartmöte har nu hållits, och det egentliga arbetet kommer att starta

efter sommaren med sikte på boklansering i december 2022

2. En omfattande bok om historiken kring sjukvården i Uddevalla

 från Karl XII:s dagar till NU!! inklusive dokumentering av

Uddevallas äldre sjukhusinrättningar samt nuvarande Uddevalla sjukhus.

Ett kick-off-möte hölls den 3 maj. 

Detta projekt kommer också att påbörjas på allvar efter sommaruppehållet,

och alltså löpa parallellt med ovan nämnda.

Boken skall vara klar för utgivning våren 2023.

Hus för kultur - Projektstatus

Ända sedan våren 2020 när vi först fick höra om kommunens planer

på ett Hus för Kultur på Kungsgatan har vi gått ”i väntans tider”.

Den 11 november 2020 beslutade kommunfullmäktige om 2021 års budget

och nu vet vi med säkerhet att det blir ett Hus för Kultur.

Den ursprungliga idén kommer från kommunens Kultur- och fritidsförvaltning och

går ut på att binda ihop Kungsgatan 28-32 till ett kulturhus med olika innehåll.

Kungsgatan 28 bidrar med en stor bio/teater/konsertsal (alltså gamla Frideborg).

Kungsgatan 32 med Studio 32 delar med sig av lokaler till liknande verksamheter.

Kungsgatan 30 (gamla Lotcen) blir galleri, ateljéer och museum för industrihistoria, dvs vår verksamhet!

På bottenvåningen av Kungsgatan 30 blir det entré och café.

Det kräver en tillbyggnad in mot gården som binder ihop alla tre husen.

Att genomföra den tillsammans med en del andra förändringar och förbättringar tar lite tid,

men visst arbete kan påbörjas redan nästa år.

Vi ser självklart ett muséum för industrihistoria som ett bevis för att vi behövs och att det vi åstadkommer har ett värde. Det kommer säkert att kosta oss en del i form av olika arbetsinsatser men vi har blivit lovade hjälp av kommunen

för att starta upp och driva verksamheten.

Vi har verkligen några spännande år framför oss!