top of page

Pågående projekt

Vårt senaste bokprojekt:

Sjukvården i Uddevalla från Karl XII till NU

Böckerna (det är två delar) som nu är klara har sammanlagt 674 sidor och innehåller 400 bilder.

Detta är den 9:e och 10:e större boken som föreningen gett ut sedan 2008 dvs under 15 år.

Genom alla kontakter vi haft med människor under projektets gång, inte minst sådana som jobbar

eller har jobbat inom vården, är vi övertygade om att projektet har ett stort allmänintresse.

Projekttiden har varit ca 2 ½ år. Vi startade i maj månad 2021 och avslutade den 2:a december 2023

med boksläppet på Bohusläns Museum.

Initiativet till projektet om sjukvården i Uddevalla kom från förre elchefen på Uddevalla sjukhus Christer Johansson tillsammans med medicinteknikern Ulf Green.

Föreningens normala verksamhetsområde är lokal industrihistoria, varför sjukvården var ett ganska okänt område för oss. Men vi beslöt ändå genomföra detta. Kompetens fanns ju hos initiativtagarna,

och i övrigt fick vi helt enkelt skaffa oss kunskaper ”längs vägen”.

Fem personer har ingått i projekt-teamet varav:

-En författare som också haft rollen som projektledare (Lilibeth Gustavsson).

-En författare som också gjort böckernas typografi (Stefan Brännwik).

-En person som fungerat som intervjukoordinator (Christer Johansson).

-En person som stått för en del av fotograferingarbetet (Vambola Kallaste).

-En person som gjort all bildbehandling och fungerat som datatekniker.

      Han har dessutom alla kunskaper om den grafiska branschen (Kjell Ahlén).

Ulf Green ingick f.ö. en period i projektteamet, men tvingades lämna av hälsoskäl efter en tid.

Projektgruppen har haft inte mindre än 118 (ja ni såg rätt) dokumenterade fysiska projektmöten

och intervjuer med personer som arbetet inom olika delar av sjukvården

Projektgruppen har vidare utfört:

         -Omkring 50 forskningsbesök i fyra olika arkiv.

         -Ett 20-tal videomöten för korrektur.

         -Till detta kanske (vi har inte räknat) ett par tusen författartimmar på våra respektive hemkontor.

Kommande projekt

Hus för kultur - Projektstatus

Ända sedan våren 2020 när vi först fick höra om kommunens planer

på ett Hus för Kultur på Kungsgatan har vi gått ”i väntans tider”.

Den 11 november 2020 beslutade kommunfullmäktige om 2021 års budget

och nu vet vi med säkerhet att det blir ett Hus för Kultur.

Den ursprungliga idén kommer från kommunens Kultur- och fritidsförvaltning och

går ut på att binda ihop Kungsgatan 28-32 till ett kulturhus med olika innehåll.

Kungsgatan 28 bidrar med en stor bio/teater/konsertsal (alltså gamla Frideborg).

Kungsgatan 32 med Studio 32 delar med sig av lokaler till liknande verksamheter.

Kungsgatan 30 (gamla Lotcen) blir galleri, ateljéer och museum för industrihistoria, dvs vår verksamhet!

På bottenvåningen av Kungsgatan 30 blir det entré och café.

Det kräver en tillbyggnad in mot gården som binder ihop alla tre husen.

Att genomföra den tillsammans med en del andra förändringar och förbättringar tar lite tid,

men visst arbete kan påbörjas redan nästa år.

Vi ser självklart ett muséum för industrihistoria som ett bevis för att vi behövs och att det vi åstadkommer har ett värde. Det kommer säkert att kosta oss en del i form av olika arbetsinsatser men vi har blivit lovade hjälp av kommunen

för att starta upp och driva verksamheten.

Vi har verkligen några spännande år framför oss!

bottom of page