top of page

Pågående projekt

Ett nytt bokprojekt är på gång!

Vi arbetar just nu med ett av de största projekten i vår förenings historia,

nämligen om sjukvård från Karl XII:s balsamering i Uddevalla år 1718 och till NU

- eller om man så vill - till nu!

 

Här ingår historiska tillbakablickar på det mesta från sjukdomar och farsoter

till byggnader och teknisk och medicinsk utveckling.

Varje specialitet får ett eget kapitel. All beskrivning har en stark lokal prägel.

Uddevalla står i centrum även om vi självklart gör utblickar för att förstå den politik,

vetenskap och utveckling som driver allt arbete framåt.

Sjukvården som den ser ut i dag är en självklar rättighet och en fundamental del i samhällslivet.

Det känns därför angeläget för vår förening att få dokumentera sjukvård i bred bemärkelse.

Vi vill åstadkomma en djupgående och omfattande dokumentation – lokal men också regional.

 

Sedan våren 2021 har vi därför

 • finkammat tidningar på Föreningsarkivet i Uddevalla

 • hämtat bildmaterial från bl.a www.digitaltmuseum.se

 • gått igenom många hyllmeter av originalhandlingar på Regionarkiven i Vänersborg och Göteborg
  och på Uddevalla sjukhusarkiv

 • läst ritningar och beskrivningar till byggnader på sjukhusområdet i Uddevalla

 • läst böcker och utredningar, som beskriver miljöer, utveckling och teknik med anknytning till sjukdomar,
  vård och medicinteknik

 • djupintervjuat ett 65-tal personer, som arbetar eller har arbetet i vård och omsorg runt om i Uddevalla
  och som bidragit med kunskap om hur det var ”på riktigt”

 • hittills samlats i projektgruppen vid långt över 100 tillfällen - samordning, besök, intervjuer
  men med all skrivtid oräknad

 

De färdiga böckerna får ungefär 375 respektive 300 sidor med ett stort antal fotografier.

Vårt bokprojekt ska vara klart – dvs skrivet, bildsatt, redigerat och tryckt

- före november månads utgång år 2023. 

Kommande projekt

Hus för kultur - Projektstatus

Ända sedan våren 2020 när vi först fick höra om kommunens planer

på ett Hus för Kultur på Kungsgatan har vi gått ”i väntans tider”.

Den 11 november 2020 beslutade kommunfullmäktige om 2021 års budget

och nu vet vi med säkerhet att det blir ett Hus för Kultur.

Den ursprungliga idén kommer från kommunens Kultur- och fritidsförvaltning och

går ut på att binda ihop Kungsgatan 28-32 till ett kulturhus med olika innehåll.

Kungsgatan 28 bidrar med en stor bio/teater/konsertsal (alltså gamla Frideborg).

Kungsgatan 32 med Studio 32 delar med sig av lokaler till liknande verksamheter.

Kungsgatan 30 (gamla Lotcen) blir galleri, ateljéer och museum för industrihistoria, dvs vår verksamhet!

På bottenvåningen av Kungsgatan 30 blir det entré och café.

Det kräver en tillbyggnad in mot gården som binder ihop alla tre husen.

Att genomföra den tillsammans med en del andra förändringar och förbättringar tar lite tid,

men visst arbete kan påbörjas redan nästa år.

Vi ser självklart ett muséum för industrihistoria som ett bevis för att vi behövs och att det vi åstadkommer har ett värde. Det kommer säkert att kosta oss en del i form av olika arbetsinsatser men vi har blivit lovade hjälp av kommunen

för att starta upp och driva verksamheten.

Vi har verkligen några spännande år framför oss!

bottom of page