top of page
Varvsgruppen
Denna grupp, sammansatt av ett antal f.d. anställda på Uddevallavarvet, ägnar sig förstås åt att
dokumentera stadens utan jämförelse största och viktigaste industriföretag någonsin.

En stor del av deras arbete går ut på att systematisera och digitalisera det mycket omfattande

bildmaterial föreningen förfogar över, bortåt 100 000 fotografier i pappers-, negativ- och diabildsform

Två omfattande böcker har dessutom givits ut om Uddevallavarvet (se Våra Böcker).

 

 

Arbetsträffar

Gruppen träffas för forsknings- och dokumentationsarbete  på Kungsgatan 30, en dag varannan vecka.

Nedan är större delen av Varvsgruppen samlad, och herrarna är från vänster Kjell Andersson,

Thore Löfqvist, Lennart Andersson, Sture Karlsson, Kjell Johansson, Vambola Kallaste och Lars Forsberg.

varvsgruppen.jfif
Hemsidan 2.jpg
029 Bokgruppen april 2008.jfif
Sture Karlsson, Lennart Andersson, Thore Löfqvist och Kjell Andersson
Sven Palmersjö, Kjell Johansson och Thore Löfqvist
bottom of page