top of page
Arkivgruppen
Nytt namn på Varvsgruppen.
Denna grupp ägnar sig åt att dokumentera stadens utan jämförelse största och viktigaste industri genom tiderna - Uddevallavarvet.
Huvuddelen av arbetet går, precis som tidigare, ut på att organisera, systematisera och digitalisera det mycket omfattande bildmaterial som föreningen förfogar över - ett grannlaga arbete med tanke på de
ca 105 000 bilder i olika format (pappers-, dia-, negativ-) som finns.
Gruppen har möte varje tisdag.

Thore Löfqvist, Lennart Andersson, Sture Karlsson, Kjell Johansson, Vambola Kallaste och Lars Forsberg.

varvsgruppen
Hemsidan 2
Bokgruppen
Sture Karlsson, Lennart Andersson, Thore Löfqvist och Kjell Andersson
Sven Palmersjö, Kjell Johansson och Thore Löfqvist
bottom of page