top of page

 

Arkiv

 

Föreningen förfogar över ett omfattande arkiv med bäring på lokal industri och företag i övrigt.

Arkivet omfattar

BOKARKIVET

En boksamling bestående ”vanliga” böcker som vi har i våra föreningslokaler.

TIDNINGSARKIVET

Några olika företagstidningar som digitaliserats och lagts upp här.

BILDARKIVET.

ABF Fotoklubb övertog efter Uddevallavarvets nedläggning dess samling av flera tiotusentals fotografier i pappers-, negativ- och DIA-form. Sedan vår förening fått överta samlingen har ett omfattande urval av dessa skannats/digitaliserats och utgör nu detta arkiv.

  Många fler fotografier ur samlingen är dessutom på gång att laddas upp sedan de skannats och kompletterats med bildtexter – ett omfattande och tidsödande arbete som vår Varvsgrupp utför.

FILMARKIVET

Består dels av gamla filmer från olika Uddevallamiljöer som gjorts av andra

och som digitaliserats och laddats upp här.

Vidare alla videofilmer som vår Filmgrupp (tidigare Uddevalla Filmförening) producerat

och som sparats upp på gruppens egen Youtube-kanal.

KARTARKIVET

Innehåller en samling digitaliserade historiska kartor från 1690 till 1946.

bottom of page