top of page
Styrelse
Styrelsen 2023

Stående från vänster, Carl Casimir, Christer Johansson, Janne Dahl, Kjell Ahlén och Åke Hansson

Sittande Lilibeth Gustavsson och Sven Noord

Ordförande: Janne Dahl

Bakgrund: Janne har ett yrkesmässigt förflutet på varvet under ett tiotal år, och därefter inom Mattssonkoncernen.
Han har vidare en gedigen erfarenhet av föreningsarbete.
E-post:

Sekreterare: Lilibeth Gustavsson

Bakgrund: Har bl.a. sysslat med fastighetsförvaltning inom Uddevalla kommun.

E-post:

Ledamot: Carl Casimir

Carl har en yrkesmässig bakgrund kring framförallt kultur och husbyggande, oftast i kommunal tjänst och med betoning på museer, kulturmiljöer och konst.

Har i övrigt stort intresse för musik och sjöfart.

E-post:

Kassör : Åke Hansson

Har jobbat 20 år som auktoriserad revisor,

med eget företag. 
Fritidsintresse, förutom historia, är idrott och främst landsvägscykling

E-post:

Ersättare samt ledare för Filmgruppen : Kjell Ahlén

Kjell Ahlén har verkat inom tryckeribranschen, senast inom egna företaget MediaPrint.

E-post:

Valberedare och

Adjungerad till styrelsesammanträdena:

Vambola Kallaste

Bakgrund: Nästan 30 år på varvet, därefter föreningsadministratör.

Vambola ansvarar för mycket av föreningens operativa arbete, inklusive projektledning.

Han är dessutom föreningens initiativtagare, och dess huvudsakliga ansikte utåt.

Ledare för Varvsgruppen

E-post:

Vice ordförande och Ledamot : Christer Johansson

Christer har ett yrkesmässigt förflutet inom Andersson & Callenberg.

Teknisk förvaltare inom Bohuslandstinget samt Västra Götalandsregionen.

E-post:

Ersättare : Sven Noord

E-post: 

Janne o Lilibeth
Janne o Lilibeth
Carl Casimir
Åke Hansson
Kjell Ahlén
Vambola
Christer Johansson
Sven Noord

Revisorer: Bertil Svanberg och Bo Ljungkvist

Valberedning: Vambola Kallaste och Lennart Roos

bottom of page