top of page
IT-gruppen

 Gruppen har som uppgift att

  • Åstadkomma ett bra flöde i arbetet med både webbplats och Facebook-konto

  • Lösa de datatekniska problem som föreningen ställs inför

  • Föreslå uppdatering och effektivisering av föreningens datautrustning, mjukvara och arbetsmetoder

  • Förbättra datamognaden hos föreningens aktiva medlemmar genom internutbildning


Medlemmar i IT-gruppen är:

Kjell Ahlén.jpg

Kjell Ahlén

Vambola.jfif

Wambola Kallaste

Stefan.jfif

Stefan Brännwik

bottom of page