Webb-gruppen

 Gruppen har som uppgift att

  • Åstadkomma ett bra flöde i arbetet med både webbplats och Facebook-konto

  • Lösa de datatekniska problem som föreningen ställs inför

  • Föreslå uppdatering och effektivisering av föreningens datautrustning, mjukvara och arbetsmetoder

  • Förbättra datamognaden hos föreningens aktiva medlemmar genom internutbildning

Webbgruppen.jpeg

Tre av de fyra gruppmedlemmarna, Cicci, Vambola och Stefan

Webbgruppen 2.jpeg
Stefan, Lars-Göran och Cicci