top of page

Om Föreningen

Föreningen, som bildades år 2009, har tagit som sin främsta uppgift att dokumentera (i text och bild)

historiken kring företag, såväl nya som gamla, i alla branscher inom Uddevalla kommun.

Föreningen skall dra nytta av kunskaper från människor som arbetat inom industrin och

därmed bidragit till Uddevalla stads stora expansion från småstad till medelstor industristad.

Det är lätt att inse att själva dokumenteringsarbetet är en mycket omfattande uppgift

med tanke på det stora antalet företag, stora som små, som det rör sig om.

Vidare innebär ju det faktum att många företag är borta sedan lång tid tillbaka

att extra mycket "forskningsarbete" krävs.

Arbetet fortskrider kontinuerligt, så att allt fler beskrivningar kan slutföras.

Det ligger förstås även i sakens natur att ett eller annat faktafel kan ha insmugit sig.

Vi räknar dock med att få tips och kompletterande information från de som följer vår hemsida

och Facebook så att vi kan korrigera och uppdatera beskrivningarna.

 

Föreningens målsättningar är

  • Att driva och stötta konkreta projekt om Uddevallas industri- och företagshistoria.

  • Att ta vara på bilder och dokument om svunna industriepoker, samt digitalisera dessa.

  • Att samarbeta med ideella, offentliga och privata organisationer och privatpersoner.

  • Att delta i olika nätverk kring varvs- och övrig industri- och arbetslivshistoria mm.

  • Att förmedla insamlade kunskaper i olika sammanhang.

Upphovsrätt

Föreningen lägger kontinuerligt ner ett mycket omfattande dokumenteringssarbete på det som publiceras på denna sida och Facebook. Materialet är ändock fritt att användas, men vi vill att källan i så fall anges.

bottom of page