top of page

Tidningsarkiv

 

Föreningen har i sitt arkiv ett antal tidningar och tidskrifter  i pappersformat med anknytning till Uddevalla-industrier.

Vissa av dessa är redan, eller kommer att bli, digitaliserade.

Vi har kompletta årgångar av Uddevallavarvets företagstidning Thorden Times  som utgavs 1953-1957.

 

Thorden Times ersattes av Varvet och vi  som utgavs med ca fyra nummer årligen mellan 1959 och 1983

Samtliga utgivna nummer av Thorden Times och Varvet och Vi kan läsas här via datorn.

Elektriska AB Andersson & Callenbergs personaltidning A&C-Nytt

utkom med totalt 17 nummer under åren 1981 till 1989.

Vidare har vi lyckats få tag i,  ett antal exemplar av Tigerfabrikens personaltidning

Tiger Glimten från början och  mitten av 1950-talet.

Välj från de olika Gallerierna

bottom of page