top of page
Industrigruppen

Denna grupp är sammansatt av personer med erfarenhet från många olika branscher,

Gruppen dokumenterar äldre och nyare Uddevallaföretag tex genom att intervjua ägare och

anställda i nedlagda företag, eller genom att genomföra studiebesök vid nu existerandeföretag.


De företagsbeskrivningar detta resulterar i publiceras här på vår webbplats.
En annan viktig uppgift är att skriva och ge ut böcker om lokal företagshistoria och
hittills har man gett ut fem omfattande böcker i ämnet plus en del mindre publikationer.

Arbetsträffar

Industrigruppen har en schemalagd arbetsträff för forsknings- och

dokumentationsarbete var 14:e dag, ibland oftare.

Att arbetet kan vara nog så hårt och ansträngande illustreras väl av nedanstående bild på Janne Dahl.

Janne Dahl.jpg
bottom of page