top of page

Bildarkiv Uddevallavarvet

Fotografierna är sammanställda i ett stort antal album inom vardera av följande gallerier

Uddevallavarvet, översiktsvyer (album)

Uddevallavarvet, personal- och miljöbilder    

Uddevallavarvets fartygsnybyggen

Vi lägger kontinuerligt upp nya bilder i gallerierna.

Föreningen förfogar över ett mycket stort bildmaterial i form av fotografier i pappersform.

I första hand gäller detta Uddevallavarvet, stadens ojämförligt största och viktigaste industri under 40 år.

Samligen omfattar många tusentals bilder.

 

Ett stort arbete har gjorts (och görs kontinuerligt) för att digitalisera dessa fotografier för att

bevara dem för eftervärlden och visa dem i olika sammanhang, till exempel via denna webbsida.

Uddevallavarvet

Översiktsvyer
Album
Personal och Miljöbilder
Galleri
Fartyg  Nybyggen
Galleri

Utöver ovanstående bildgallerier har vi vidare skapat ett galleri för tidningsartiklar om Uddevallavarvet.

I galleriet finns ett mycket stort antal artiklar (mestadels klipp ur den lokala pressen)

upplagda i album från 1980, -81, -82, -83, -84 och 1985.

Tidningsartiklar
Galleri

Uddevallavarvet Agency Inc.

Gustaf B. Thordén etablerade för varvets räkning ett representationskontor i

New Yorks finanskvarter år 1955  med dir. Bengt Ryding som chef.

Verksamheten där blev dock inte så långvarig, den upphörde när Thordén fick frånträda varvet i mars 1958.

Bilderna visar byggnaden 90 Broad Street där kontoret fanns, inte långt från den mer kända

Wall Street på sydspetsen av Manhattan. 

90 Broad street-2-2
Manhattan 90 Broad Street
90 Broad street-1-1
bottom of page