top of page

Uddevallavarvet

Uppbyggnad, organisation och drift

Inom Industrigruppen startades i november 2014 ett projekt som syftade till att kartlägga samt dokumentera hur Uddevallavarvets ursprungliga organisation såg ut, vilka personer som var chefer eller hade andra viktiga roller

och hur organisationen sedan utvecklades under varvets hela 40-åriga existens, dvs mellan 1946 till 1986.

Ambitionen höjdes avsevärt "under resans gång", och nu omfattar dokumentationen inte mindre

än ca 500 A4-sidor i ca 75 delavsnitt, och behandlar de flesta verksamheter som förekom på varvet.

Många intervjuer genomfördes med f.d. anställda som en del i arbetet,

liksom forskning på Landsarkivet i Göteborg etc.

I början av september 2015 bildades en s.k. Referensgrupp med 8-9 medlemmar som sedan dess sammanträtt

vid totalt 15 tillfällen för att gå igenom materialet för att få det så komplett och korrekt som möjligt.

 

Sista mötet ägde rum den 18 februari 2016.

Man kan se denna dokumentation som en fortsättning på och komplettering av den utmärkta boken

"Uddevallavarvet 1946-1986 - En svunnen epok" som skrevs av medlemmar i föreningen och utgavs år 2008.

Bilder från Uddevallavarvet finns på länken inunder

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokarkiv

Avsnitt 1 - Ursprunglig historik

Avsnitt 2 - Planering/Drift

Avsnitt 3 – Anläggningar och övriga produktionsresurser

Avsnitt 4 - Företagsledningen och den övergripande företagsorganisationen

Avsnitt 5 - Personalorganisation

Avsnitt 6 - Projekt och Försäljning

Avsnitt 7 - Ekonomi, Finans- och Inköp

Avsnitt 8 - Materialadministration

Avsnitt 9 - Konstruktion

Avsnitt 10 - Produktion

Avsnitt 11 - Övriga avdelningar

Uddevallavarvet

Avsnitt 12 - Anläggningarna på Sörvik och Kärra

Avsnitt 13 - Andra verksamheter och funktioner

Avsnitt 14 - Dotterbolagen

Avsnitt 15 - Övrigt

Avsnitt 16 - Efter nedläggningen

Arbetsgrupp
Uddevallavarvet
Uddevallavarvet

Det är ovanstående nio herrar, samtliga med lång erfarenhet av fartygsbyggnation,

som ligger bakom dokumentationen: Uddevallavarvet uppbyggnad, organisation och drift.

Från vänster till höger:

Vambola Kallaste. Filare (maskininsättare), reparatör. UV-anställd 1957-1985.

Kjell Johansson. Filare, sedermera automationstekniker. UV-anställd 1960-1986.

Sture Karlsson. Brännare, UV-anställd 1956-1985.

Janne Dahl. Ritare, UV-anställd 1953-1964. Sedermera avd.chef inom FKAB.

Rolf Gadd. Svarvare, arborrare, sedermera planeringschef på Maskinverkstaden. UV-anställd 1950-1985.

Arne Larsson. Maskiningenjör. UV-anställd 1959-1964. Sedermera avd.chef inom FKAB.

Thore Löfqvist. Plåtslagare, reparatör, svarvare. UV-anställd 1958-1986.

Stefan Brännwik. Elkonstruktör, konstr.chef inom Callenberg Engineering (aldrig UV-anställd).

Per-Olof Andersson. Konstruktör, sedermera chef för Kärraverken, Sörvikshallen samt Kasenvarvets svets- och plåthallar. UV-anställd 1955-1985.

 

I själva arbetsgruppen för projektet ingick Janne Dahl, Arne Larsson och Stefan Brännwik. Den senare har dessutom stått för det allra mesta av skriv- och redigeringsarbetet.

Vambola Kallaste (f.ö. föreningens grundare och "grand old man") har tagit fram de allra mesta av de mer än 500 fotografier som ingår i dokumentationen, varav de flesta från föreningens eget arkiv, som totalt omfattar inte mindre än ca 75-80 000 varvsbilder.

De övriga herrarna har utgjort vår s.k. Referensgrupp, dvs den grupp som metodiskt gått igenom samt rättat, kommenterat och kompletterat hela materialet.

Följande tillbakablickar på fackliga och andra aktiviteter publicerades år 1976, 30 år efter Uddevallavarvets grundande (se nedanstående länkar)

Varvets huvudkontor

Vi har nedan laddat upp ritningarna på de olika våningsplanen för varvets huvudkontor "Båkulla", dit verksamheten flyttade från Bäckabo, Sidobyggnaden, barackerna på Sörvik och en del andra udda lokaler i maj månad 1975

bottom of page