Miljöbilder Uddevalla Centrum

Skylt-blå.jpg
Skylt-blå.jpg
Skylt-blå.jpg
Skylt-blå.jpg
Skylt-blå.jpg
Skylt-blå.jpg

I samband med pågående bokprojekt av dokumenteringen i text och bilder av alla affärs- och andra företag som finns och funnits på varje adress längs Kungsgatan och N:a Drottninggatan har vi här lagt upp ett antal bildspel med gatumiljöer kring detta.

Idén med dessa bildspel är att visa några av de bilder som kommer i kommande bok och kanske några som inte kommer med.

Inte nog med det så har vi utökat med flera bildspel från kringliggande gator i centrum.

För att titta på bildspelen klickar man på en skylt till vänster.

(i smartphone och surfplatta överst på sidan)

Drottninggatan och Hamngatan visar bilder från både norra och södra sidan.

Det nuvarande gatunätet i Uddevalla Centrum upprättades efter stadsbranden 1806.

Några av gatunamnen har ändrats under åren lopp och på kartan här inunder finns de äldre gatunamnen med. Östra och Västra Hamngatorna blev aldrig verklighet.

Kartan är upprättad i Oktober 1806 och finns på Lantmäteriets Historiska Kartor.

Uddevalla 1806.jpg

Fler kartor över Uddevalla finns här >