Endast en utgåva publicerades 1959
Läs första numret här
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1975
1974
1973
1972
1971
1976
1977
1978
Nr 5 1974
Nr 5 1975
Nr 5 1978
Nr 5 1979
Sista numret
Varvet och Vi
Varvet och Vi ersatte tidskriften Thorden Times år 1959
Nedan följer utgåvorna årsvis från 1960 till 1983, sista året utgavs 1 exemplar
 
1979
1983
1982
1981
1980