top of page

 

Bokarkiv

Föreningen förfogar över  ett antal böcker och skrifter som handlar om olika Uddevallaindustrier

och även böcker som handlar om staden som sådan.

När det gäller Uddevallavarvet, så har följande böcker hittills utgivits

ALLA MINA SKEPP

År 1962 av Gustaf B. Thordén.

DE NORSKE UDDEVALLASKIPENE

År 1987 av Dag Bakke Jr.

PLÅT SVETS OCH BÅTAR

År 1989 av Uddevallavarvets Verkstadsklubb. Red: Ulf Johansson.

SIF-KLUBBEN UDDEVALLAVARVET

UDDEVALLAVARVET

År 2008. ABF Fotoklubbs förlag samt Varvsgruppen.

UDDEVALLAVARVET

Historien om 40 år i skeppsbyggandets tjänst

År 1994 av Jan Hermansson på ABF Fotoklubbs förlag.

UDDEVALLAVARVET AKTIEBOLAG

E. Karlsson

UDDEVALLAVARVETS ALLA FARTYG

År 1992 av Rolf Skiöld.

 

UDDEVALLAVARVET SWEDEN

Register över fartyg byggda åren 1965-1986

UDDEVALLAVARVETS SÅNGKÖR 1951

VARVET RUNT

År 2004 av Ingvar Trogen.

VARVSBILDER UDDEVALLAVARVET 1946-1986

 ÅR 1985, ABF Fotoklubbs förlag.

Skrifter
Följande böcker har lagts upp på sidan, och kan läsas här
Thordén Rederierna
Svensk
Ett Skeppsvarv blir till
Thorden Lines
Engelsk
Vidare har föreningen nedanstående böcker i sitt bibliotek

ANDERSSON & CALLENBERG, En företagsepok i Uddevalla

BOHUSKUST 1935, Mats Rogberg

BRANDT 75 ÅR, Bilföretaget 1929 – 2004

BRYGGERIER I UDDEVALLA 1820-2020, Björn Harnby

BÅTOLOGEN, LÄNSPUMPEN, KLUBB MARITIM, tidskriftssamlingar, olika årgångar

1987 - 1997 STENA LINE

DALSLAND INDUSTRIER, Dag Widmark

DE NORSKE UDDEVALLASKIPENE, Dag Bakke Jr

DIKTER OCH VERKLIGHET, Sune Sundberg Del 1 och Del 2

EN BILD UR DEN SVENSKA HAVREEXPORTENS HISTORIA, Will. Thorburns Söner

EN DAG I UDDEVALLA, 1 Juni 2007, ABF Fotoklubb

EN TEGELSTENS HISTORIA, Bilder och berättelser från Almviks Tegelbruk av Åsa Fråsterud och Jägerborn

ERIKSBERG, varvet som byggde de stora båtarna, Varvshistoriska Föreningen i Gbg

ETT BLAD UR DEN SVENSKA HAVREEXPORTENS HISTORIA, Will. Thorburns Söner

FABRIKEN VID FJORDEN, Om bilindustriepoken i Uddevalla, Bohusläns Museums förlag

FEMHUNDRA DRAMATISKA ÅR HAR RUSTAT UDDEVALLA FÖR 2000-TALET, Uddevalla kommun

FISKEBÅTAR & VARV SKEPPSBYGGARNA, Lennart Bornmark, Krister Bång och Christine Fredriksen

FRÅN GULLMARENS INRE DEL, Natur, människor och händelser, Leif Molander

GAMLA UDDEVALLA, ABF Fotoklubb Bildarkiv

GOTLANDSBILDER FRÅN LUFTEN, Olle Samuelsson, Anders Rudqvist

GULLMARSVERKEN AB, PROPOSED SHIPYARD GULLMAR, Christiani & Nielsen

GÖTAVERKEN, världsledande skeppsvarv, Varvshistoriska Föreningen i Gbg

HAMN- OCH VARVSKRANAR I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

HEM IGEN 1946, Karl - Erik Brandt

HERRESTAD EN BYGD I FÖRVANDLING, ABF 1995

HISTORIEN OM SLAKTERIET I UDDEVALLA (VSS)

HISTORIK OM UDDEVALLA RÅDHUS, Oskar Iwar

KOCKUMSKNOGAREN

KOCKUMS MED VÅRA EGNA ORD, Redaktör Peraxel Nilsson Varvshistoriska föreningen Malmö

LINDHOLMEN, det lilla storvarvet, Varvshistoriska Föreningen i Gbg

LINDHOLMENS VERKSTADSKLUBB 1901-1951

LOGGBOK FRÅN HAVET nr 3, 4 och 5, Terje W Fredh

LÖDÖSE VARF, Utgiven av Varvshistoriska föreningen i Göta Älvdalen, sammanställd av Erik Persson

MATTSSONGRUPPEN 50 HÄNDELSERIKA ÅR, Maria Mattsson, Anna Lundgren

MINNEN OCH BILDER, Tage Berglund

MINNEN OCH BILDER II, Tage Berglund

MUSKÖ ÖRLOGSVARV, Bengt Norling

MUSKÖ ÖRLOGSVARV, EN ÖRLOGSBAS I BERGET, Leif Högberg

M/S ESTONIA

NÅGRA GLIMTAR FRÅN KUNGL. BOHUSLÄNS REGEMENTE, Olof Forser

SKANDIAVERKEN 1899 - 1984, Bengt Norling

SKANDIAVERKEN 20 ÅR 1899 - 1919, Bengt Norling

SKANDIAVERKEN 1899 - 1984, Carl Zakariasson

SKEPPSBYGGERI VID GÖTA ÄLV, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta Älvdalen

SKEPPSVARV ERIKSBERG, Yngve Baum

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN I BOHUSLÄN UNDER 100 ÅR, Wilhelm Hansson med skeppskatalog av Dag Almén

STENA LINE, Historien om ett Färjerederi, Klas Brogren, Anders Bergenek, Rickard Sahlsten

SVENSKA VARV – VÄRLDSLEDANDE, Gunnar Hedin

SVENSK VARVSINDUSTRI En kortfattad orientering, Svensk Varvsindustriförening

SVENSKAR I SAMVERKAN, en bildberättelse av K.W. Gullers och Stellan Vahlberg

THORDÉN-REDERIERNA, En Krönika

THORDÉN LINES (utgåva på engelska)

THORDENSTIFTELSEN, Till det allmännas fromma i Bohuslän 2018

THORDÉNSTIFTELSEN, Historik av f. landshövdingen Per Nyström

THORDÉNSTIFTELSEN 1958-2008, Per Nyström och John Hägglund

THORSKOGS MEKANISKA VERKSTAD OCH SKEPPSVARV 1867 - 1929

TIDAHOLMS MUSEUM ”Ljuset från Vulcan”, utställningskatalog

UDDEVALLABILDER 1988-1992

UDDEVALLABILDER 1993-1996

UDDEVALLA ENERGI 150 ÅR, Anna Lindemark

UDDEVALLA SOM BOK- OCH TIDNINGSSTAD, Människorna bakom, Lennart Karlsson, Berit Ahlén

UDDEVALLA, SJÖFARTSSTAD SEDAN ÅRHUNDRADEN, Jan Hermansson

UDDEVALLA STADS HISTORIA, Martin Åberg

UDDEVALLA STADS HISTORIA BAND I-III, Sten Kristiansson

VARV 2015, Årsskrift för Varvshistoriska föreningen i Göteborg

VARVET I LÖDÖSE, skeppsbyggeri under 1800- och 1900-talen, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta Älvdalen

VARVET SOM VAR, 1982 Öresundsvarvet AB Landskrona, Kulturförvaltningen

VARVSBILDER FRUSNA ÖGONBLICK I GÖTEBORGSVARVENS HISTORIA, Redaktörer: Christer Feiff och Mats Sjödin

VILLA ELFKULLEN – ETT HUS FÖR DRÖMMARE, Sven Alm

VOLVOPASSIONEN, Historia 1927 - 2013, Bodil Eriksson

VÄL FÖRTÖJD, Terje W Fredh

ÖRESUNDSVARVETS VERKSTADSKLUBB

bottom of page