top of page

Kriterier för föreningens industri- och företagsbeskrivningar 

Självfallet har inte alla Uddevallas industriföretag kunnat beskrivas här. Med industrier har vi hittills begränsat oss till tillverkande företag, dvs företag som framställer/framställde något slag av industriprodukter, och som hade ett visst minimiantal anställda, säg ett tiotal.

Ett eller annat undantag från ovanstående kriterier har gjorts när det gäller företag som haft en viss

historisk betydelse eller på annat sätt varit speciella för Uddevalla.

 I fortsättningen avser vi även att beskriva och dokumentera andra viktiga företag, sådana
som tillhandahåller tjänster, och alltså inte bara sådana som tillverkar ”fysiska” produkter.

bottom of page