top of page

Företag etablerade från 1901 till och med 1950

Algot Svanbergs Åkeri​ 
Bildikon2
Bildikon2
Bildikon2
Bildikon2
Bildikon2
Bildikon2
Tiger - Dagson
Gamla Tigerfabriken på S:a Drottninggatan 1929-1949

Slakteriverksamheten i Uddevalla

En resa och återblick på den producentkooperativa slakten 1913-2000 

Minnesskrift av Bo Stalefors

-
-
-
Bildikon2
Bildikon2
Uddevallavarvet (se Skeppsvarv i Uddevalla före år 1900)
Bildikon2
Vargläderfabriken, se Garverier (före 1900)
Bildikon2
-
-
-

Nedan syns trähusfabriken Junohus, färdig i augusti 1939

Fabriken tillkom som ersättning för Tändsticksfabriken som lagts ner året innan.

Junohus
bottom of page