top of page

Företag etablerade till och med år 1900

 

Att det finns en viss Infrastruktur, dvs vägar, järnvägar, vatten- och avloppsnät, energi-, informations- och kommunikationssystem etc, är ju förutsättningen för att kunna bedriva rationell industriell verksamhet.

Före 1914 var dock infrastrukturen mycket dåligt utbyggd i Uddevalla.

Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Utsikten 1912-2.jpg
Bildikon2.png

Jordfalls Tegelbruk (se Bokenäs Tegelbruk)

Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Bildikon2.png
Tunnfabriksarbetare.jpg
Bildikon2.png
bottom of page