Företag etablerade från 2001 och senare

WindEN (Se Mattsonföretagen under rubriken Företag 1951-2000)

 

Övriga företag grundade under ovanstående tidsperiod kommer att tas upp så snart tiden medger.

Copyright © Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening, Kungsgatan 30, 45130 Uddevalla. All Rights Reserved