top of page

Personal och Miljöbilder

Gustaf B. Thordén
Plåt och Svetshallar
Maskinverkstaden
Snickarverkstaden
Övriga verkstäder och verksamhet
Gallerplan
Utrustningspir och 
Kajer
Utrustning ombord och  Provturer
Stapelbäddar
Tunga Transporter och Lyft
Reparationsdockan
Kasen
Sörvik
Projekt 73 Kärra
Legoarbeten
Sjösättningar och Dop
Diverse bilder
Projekt 73
Nya Kontoret
Projekt 73
Sörviksdockan och Bockkranen
Rivning av Kasenvarvet
Fartyg i Färg
Personalbilder
bottom of page