top of page

11 mars år 2009 bildades vår förening


Som rubriken visar bildades Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningen 11 mars år 2009. Grunden var ”varvs bok gruppen” alltså varvsgubbarna som gjorde boken ”Uddevallavarvet 1946 – 1986”.

Tiden går ganska fort , men på dessa tio år har vi hunnit med kaniska mycket. Föreningen har givit ut tre böcker och vårt bildarkiv har vuxit ut kraftigt. Den fjärde boken är på gång.V

Vid årsmötet 4 mars bjöds det på jubileums tårta, och Styrelsen fick två nya ledamöter i sin besättningen och ser ut så här:

Ordförande Janne Dahl. ,

Kassör Erik Lindh, nyvald. ,

Sekreterare. Lilibeth Gustavsson .

Vice ordförande Bo Larsson

Ledamot Stefan Brännwik.

Suppleant Arne Larsson.

Suppleant Lars-Göran Larsson, nyvald.

De avgående från styrelsen var Kenth Albinsson och Kurt Blomgren. Föreningens ordförande avtackade Kenth och Kurt med blommor.

Det som vi väntar närmast på är att lokalfrågan skall lösa sig. Vi är gärna kvar på Kungsgatan 30 och vi vill utveckla vår verksamhet med till exempel öppet hus med bildvisningar etc.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Commentaires


bottom of page