top of page

221 inlägg på bloggen

Innan detta har det gjorts exakt 221 inlägg på denna blogg. Dvs. exakt lika många som det antal fartyg som byggdes på Uddevallavarvet.

Långsökt? Nej, inte för dem som arbetat på, eller på annat sätt varit engagerade i detta enastående industriföretag.

Ca 20 000 personer anställdes på varvet under dess 40-åriga historia.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page