top of page

Algot Svanbergs Åkeri AB

Nu, efter inte mindre än tre intervjutillfällen, har slutligen berättelsen om Algot Svanbergs Åkeri blivit klar, och lagts upp på hemsidan.

Följande tre separata tidsdokument har således laddats upp:

-Företagsbeskrivningen

-Gamla lastbilar

-Gamla dokument (från tex 1920- och 30-talet)

Nedan: Bertil Svanberg – En av tre bröder som var verksamma i företaget.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page