top of page

Besök i Svenska Pommern

Ordföranden i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska, tillika återfallsseglaren Janne Dahl till rors på det gamla skolfartyget “Gorch Fock” i Stralsund härom dagen. Lyckligtvis låg fartyget väl förtöjt vid kaj… När samme Dahl lite senare ville beställa Glühwein på en liten “lokal” i Stralsund frågade Dahl – som uppenbarligen för ett ögonblick glömt att han var i Tyskland – servitrisen: “Sprechen Sie Deutsch”? Frågan besvarades till hr Dahls belåtenhet med “Ja, ein wenig”, varvid drycken serverades och kunde avnjutas i god ordnung.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page