top of page

Besök på Lödöse Museum

Idag har föreningen varit representerad på Lödöse Museum och dess Sjöfartshistoriska dag. Dels genom det föredrag Vambola höll i museets hörsal om Uddevallavarvet med tonvikt på Projekt 73, dels genom ett besök hos Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och dess fina föreningslokaler. Flera goda kontakter knöts med styrelsemedlemmarna. Förutom Big Chief Vambola deltog Janne Dahl och Stefan Brännwik. Vi fick flera tips i olika avseenden som kanske skulle gå att omsätta i vår egen verksamhet.


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page